‘Tsjonge, zo leest zo’n moeilijke tekst als Genesis 4:7 ineens anders.’

Mooi, wanneer je uit diepe eerbied voor de Schrift als Gods woord
zo diep erin kan graven. Dan kom je dingen tegen, die eerst heel
raadselachtig zijn, maar later geweldig nieuws blijken te bevatten.
Broeder A.E. Knoch publiceerde hierover in 1944. Wij mogen dank-
baar zijn, dat Vader hem gebruikte als instrument in Zijn hand om
zoveel bijzonders neer te leggen. Wonderlijk, hoe Gods woord dan
spreekt.

‘Kaïn kreeg het evangelie te horen: een dier als offer voor zijn zonde.’

Desondanks doodde Kaïn zijn broer Abel. Een vreselijke daad, waar-
mee duidelijk wordt, dat de dood heerste van Adam tot Mozes, ook
over degenen die niet overtraden zoals Adam (Romeinen 5:14). Kaïn
wist dat hij flink ernaast zat toen hij zijn broer gedood had. Toch
kreeg hij niet de doodstraf, maar bleef leven. Integendeel stelde God
juist het teken aan Kaïn, zodat hij bleef leven.

‘Hij had toch het evangelie gehoord.’

Vermoedelijk wist hij heel goed, dat Ieue wilde dat geofferd werd
van het vee. Een onschuldig dier moest gedood om de zonde te
bedekken, tegen het gevolg te beschermen. Overigens geeft de ver-
taling het woord zondoffer. Strikt genomen staat het woord zonde
in het Hebreeuws, maar later blijkt het ook voor zondoffer gebruikt

te worden. En zo komt een belangrijk Goddelijk principe naar voren!