‘Ja, dat nog zondigen, dat is iets wat ons blijft achtervolgen.’

Tot de bazuin van God klinkt (1 Thessalonicenzen 4:13-18) zullen
we nooit zondeloos kunnen leven. Nu is het begrip zonde ook wel
iets, dat we bijbels moeten zien. In de diepste kern komt het woord
zonde af van missen. Het woord missen in Richteren 20:16 kun je
ook weergeven vanuit het Hebreeuws met zondigen. 700 mannen
waren linkshandig, ieder van hen kon haarfijn met een steen sling-
eren, zonder te zondigen. Met het zondigen zit je ernaast.

‘Duidelijk. Goed om dat weer even boven te halen.’

Zondigen is volgens Gods woord: missen, of het doel missen, en wan-
neer je het naar de Romeinenbrief zegt: allen zondigden en missen de
heerlijkheid van God. Nu wil het geval, dat mensen die nastreven dat
andere gelovigen onder de Thora moeten gaan leven, dit versmallen
tot: zondigen is het overtreden van de Thora, of het je niet houden
aan de Thora. Dus als je de sabbat niet houdt, zondig je volgens hen.

‘En wat is dan een van de teksten die zij aanhalen?’

Een hele bekende is: zonde is wetteloosheid uit 1 Johannes 3:4. Dat
lijkt hun idee te ondersteunen, maar doet het niet. Het werd dan
ook wel zo ingelegd vertaald: zonde is overtreding van de wet (van
Mozes – als bijgedachte)
.

Men gaat dan het begrip zonde zo invullen, dat je moet denken:
los-van-de-wet of overtreding-van-de-wet waar je het woord zonde
in de Schrift tegenkomt.

‘Dan lijkt mij, dat je inderdaad dat woord versmalt.’

Het lijkt logisch, maar het is niet Schriftuurlijk. De wortel van alle
wetteloosheid zijn de verkeerde gedachten en opvattingen over God.
De tegenwerker begon ermee tegenover de vrouw in de hof. Hij zaai-
de twijfel omtrent de goedheid en liefde van God. En dat had enorme
gevolgen. Wetteloosheid is zonde. Maar het is onder de genade zeker
geen misstap of vorm van wetteloosheid wanneer je niet de sabbat
houdt zoals men in het Jodendom doet of zoals steeds meer christe-
nen dat doen!