De themadag met als onderwerp In Christus op 27 juni 2015 was
boeiend. Het vermelde onderwerp werd in de middag besproken
en u kunt hier de studie beluisteren. De andere twee treft u binnen-
kort aan op ebenhaezer.nl