‘De schepping was volkomen, dat zien we in ander licht.’

Het was een eerste, grote stap op weg naar het uiteindelijke
doel van God. Verward door menselijke en satanische leer-
stellingen denkt men echter anders. Vaak wordt de gedachte
dat de satan alles opeens onverwacht verstoorde, geloofd.
In plaats van het woord van God. Wanneer we kijken naar
de nieuwe schepping, dan is ook doe tevoren bedoeld.

‘Dus de tegenwerker heeft niets gedaan dat God verraste?’

Nee, die deed exact wat die moest doen. Verwarren, tegen-
werken, ruïneren en dergelijke. Als gevolg van zijn activitei-
ten in de eerste eon kwam de neerwerping van die wereld.
Dat hebben we een tijdje terug met elkaar gezien. Daarna
herstelde God in 6 dagen de tot chaos verworden wereld.

‘Dat was een type van de nieuwe schepping?’

Zo kun je dat wel zeggen, ja. Ook bij Noach kun je na dat
-beperktere- watergericht zeggen, dat God een nieuw be-
gin (8 zielen gered) maakte. Ook een beeld van de ware
nieuwe schepping die later zou komen. En die zal komen,
niet omdat de tegenstander God verraste en God daarom
onverwacht een nieuwe moest creeëren. Nee.
Het was van meet af aan Gods plan en bedoeling, dat een 
nieuwe moest komen. U en ik hebben in Christus al deel
aan die nieuwe schepping!