‘Hoe zit het met de mens in dit plan?’

Je kunt dezelfde lijn trekken als het om de mens gaat.
De redding van de mens was Gods bedoeling van meet af
aan. Ook toen de mens zondigde, was dat geen verrassing
voor God. Hij had de mens gemaakt in zijn vlees. De satan
vestigde de aandacht van het vlees op de begeerlijkheid
van de boom van kennis. En de mens hapte letterlijk toe.

‘Dit was door God zo voorbeschikt?’

Het moest zo gaan. Kon niet anders. God had de boom van
kennis midden in de hof geplaatst. Kon niet missen. Daarbij
komt, dat zonder de in de hof gezette de mens niet zou hebben
kunnen zondigen. Het moest zo gebeuren.

‘Het is wat! Maar dan is God verantwoordelijk!’

Dat kan ook niet anders. Alleen God kan verantwoordelijkheid
daarvoor dragen. Met het oog op het grote doel, dat Hij later
alles in allen zou zijn. Daarom schiep Hij eerst Adam, die slechts
een zeer flauwe afspiegeling van God was. Dat deed Hij met het
oog op Hem die komen zou, onze Heer Jezus Christus.
De mens zou door een (lang) proces van beproevingen en test
heen moeten, voordat de heerlijkheid aangedaaan wordt.