‘Zouden mensen moeite hebben met Efeziërs 1:11?’

Wat bedoel je?

‘Daar staat, als ik de Nederlandse concordante vertaling lees, dat God
alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil. Hoe zou
je dat kunnen zien?’

Als we eerst naar het tekstverband kijken, zien we dat het gaat om al
die geweldige geestelijke zegeningen voor het lichaam van Christus.
Ons lot was geworpen in Hem, in de Christus (zie vers 10). Dit is een
verwijzing naar de loting zoals die bij Israël plaatsvond toen zij het
land onder Jozua (uiteraard een type van Christus) veroverd hadden.
Het lot werd geworpen en het land onder de stammen van Israël ver-
deeld. Hier in Efeziërs gaat het om het hemelse ‘gebied’, dat aan de leden
van het lichaam van Christus is toegewezen.

‘Ja, mooi dat dat zo door Paulus wordt aangereikt. In feite is de loting zoals
die in Jozua beschreven is een type van de loting voor de leden van het
lichaam van Christus, om een gebied te midden van de hemelingen.’

Zo kun je dat zien. Die loting toen voor Israël was niet willekeurig, maar werd
door Jahweh geleid. Overigens kun je in Jozua zelf een illustratie vinden van
wat hier staat in Efeziërs 1:11. In Numeri 33:50-35:34 was er over gesproken,
en vanaf Jozua 13:8 lees je over de uitvoering.

‘Nu heb ik wel wat te lezen, morgen gaan we verder?’

Morgen kunnen we een toelichting uit de Tenach (OT) zien op wat Paulus
hier in Efeziërs 1:11 (als apostel)  schrijft!