Op 2 april 2013 werd Galaten 1:23-2:2 bekeken aan de hand van de Nederlandse
concordante vertaling. Zo wordt verder duidelijk, dat de apostel Paulus een uniek evangelie toevertrouwd kreeg van de verheerlijkte Christus Jezus. Hij ontving
zijn evangelie niet van mensen, maar van de Heer zelf! Hij ging van meet af aan
zijn weg totaal onafhankelijk van de andere apostelen. Luister: deel A en deel B