Galaten studie 58 – 6:15-18


Met deze studie werd de Galatenbrief voltooid.
Het aardige is, dat 58 in het Hebreeuws de getalswaarde
van het woord genade is. Geinig, toch?
In elk geval werd ons de genade geschonken, dit te
kunnen doen. Zonder Gods gunst was dat onmogelijk
geweest! U kunt hier luisteren: deel A en deel B