Filippenzen studie 2 – 1:1,2

Op 13 september 2016 werd de studie Filippenzen
voortgezet. Naast inleidende opmerkingen werd dieper
ingegaan op Handelingen 16, maar ook op de bekende
groet: genade en vrede voor jullie. Wat houdt dat eigen-
lijk in, die genade en vrede voor ons als gelovigen? En
wat is de basis ervan? Luisteren kan: deel A en deel B