Filippenzen 3:1-4 – studie 41


11 september was de avond met Filippenzen 3
aan de orde. Voorbeeld 4: Paulus. Waarom ver-

heugen en waarvoor uitkijken? Betekenis van het
kruis van Golgotha is essentieel.
Luisteren:  deel A   +  deel B

 

Filippenzen 2:15-18 – studie 38


22 mei – Filippenzen 2:15-18, verzen
waarin Paulus laat zien hoe zijn evangelie

uitwerkt in mensenlevens. En dat is veel.
We verheugen ons met Paulus in deze
fijne facetten en verwachten alles van God.
Naluisteren: deel A en deel B

 

Filippenzen 2:12-15


Filippenzen 2:12-18 spreekt over
het wat en hoe van het dienstwerk

van gelovigen. God staat daarin van-
zelfsprekerd centraal. We zijn enorm
gezegend in Christus en kunnen zo
uitleven wat we geloven. Naluisteren: 
deel A en deel B