Filippenzen 4:17-19 -studie 59

In de verzen 17-19 van Filippenzen 4 wijst
Paulus op de vrucht die voortkomt uit het
liefdebetoon van de Filippenzen. Dat was
ook een offer, een aangename geur. Daar-
mee verwijst de apostel naar de eredienst
van Gods volk bij tempel en tabernakel.
Dat en meer kwam naar voren, u kunt dit
naluisteren: deel A en deel B

Filippenzen 4:13-15 -studie 58

Op 21 mei 2019 werd Filippenzen 4:13-15 besproken.
Paulus wijst op de ware krachtbron, Christus, en dat
is genoeg, de genade is groot en Zijn kracht wordt in
zwakheid volkomen gemaakt. De Filippenzen gaven
uit vrije beweging, niet gedwongen, materieel aan
de apostel. Dat werkt God in de harten. 

Naluisteren: deel A en deel B