‘Nog een vraag naar aanleiding van wat je 23 mei zei. Het viel
bijna niet op, maar je had het over de gelovigen uit Israël, die Paulus
gevolgd waren. Wat bedoelde je precies daarmee?’

Dat is lastig om zo 1-2-3 uit te leggen. Lees daarvoor de artikelen die
in de laatste twee eh-magazines verschenen zijn met als titel:
‘Wie ontvangen het geheimenis?’ van broeder A.E. Knoch, de
ontdekker van de concordante methode van vertalen.
Deze artikelen zijn ook digitaal beschikbaar op de site van gemeente
Eben Haëzer. Klik
hier voor deel 1 en hier voor deel 2.

‘Oke, dat is wel wat lees- en studiewerk!’

Zeker, maar deze dingen komen je nu eenmaal niet aanwaaien. Het
kan best zijn dat na lezing van deze artikelen vragen zijn. Stel ze!

Voor nu even opgemerkt: het evangelie van de besnijdenis en dat van
de voorhuid (onbesnedenen) zijn twee verschillende evangeliën.
Dat wijst een nauwkeurige lezing van Galaten 2:7-9 uit. Petrus bracht
met de andere apostelen het evangelie van het koninkrijk, van bekering,
berouw, vergeving van zonden. Paulus bracht het evangelie van genade,
rechtvaardiging om niet door geloof, verzoening door de dood van de Zoon.

Dat zijn  twee echt verschillende lijnen, die je niet kunt vermengen.
De gelovigen uit de besnijdenis die op de pinksterdag geloofden en zich
lieten dopen in water, stonden in de lijn van het aardse koninkrijk.
De gelovigen die door de bediening van Paulus werden geroepen, staan
in de lijn van het hemelse koninkrijk dat niet op aarde komt; zij hebben
een blijvende woonplaats te midden van de hemelingen!

De gelovigen, die uit de lijn van Petrus later Paulus gingen volgen, ver-
wisselden een aardse verwachting voor een hemelse! Daarnaast waren
er mensen uit Israël die Paulus hoorden zonder eerst Petrus te hebben
gevolgd. Zij gingen direct over uit het (traditionele) Jodendom naar de
geweldige verwachting van het evangelie naar Paulus.

‘Hm, best ingewikkeld eigenlijk, maar als je deze lijnen uit elkaar leert
houden, wordt er wel weer meer duidelijk!’