26 oktober 2017
‘Wat God wil is het belangrijkste.’

God bedoelt, dat ook orde in de ek-
klesia in elke plaats zou zijn. Daartoe
zijn ouderen (‘oudsten’) nodig, die in
een geestelijke houding de gang van
zaken kunnen begeleiden. Dat lijkt
een algemeen principe te zijn.

‘Israël kende ze ook.’

Al in een vroeg stadium nodig, om
de last van Mozes te verlichten. En
om mee te bouwen en het volk te
begeleiden. Dat bleek onder meer
bij de opstand tegen Mozes (en dus
tegen God) door Korach, Dathan en
Abiram (lees Numeri 16). We lezen
in Numeri de uitkomst.

‘Dat was nogal wat.’

Dat is het zeker. Zoals de rivier uit
de bek van het beest/de slang/ de
vrouw vervolgde, zo vervolgt nog
steeds de slavin de vrije. Dat heeft
nogal eens gevolgen voor de orde
in een plaatselijke ekklesia. Oudsten
die voorstaan in genade, kunnen last

krijgen van wettisch ingestelde ge-
lovi
gen.