Salomo en Paulus

Salomo en Paulus
Wat hebben Prediker 3 en Romeinen 5

met elkaar te maken? Op het eerste ge-
zicht niet veel, zou je zeggen. Wanneer
we wat meer inzoomen op beide teksten
blijken toch opvallende verbanden.
Naluisteren kan: hier.