3 april 2018 werd stilgestaan bij
Filippenzen 2:12,13. Je eigen red-
ding effectueren met 
vrees en be-
ven. Een vrije wil van de mens?

God werkt zaken uit. We zien uit
naar wat 
Hij doet. Dat en meer
valt te beluisteren in de
 geluidsop-
name: deel A en deel B