Woord vandaag

11 juni 2018
‘Saulus werd veranderd.’

Geweldig in het evangelie is, dat God
mensen verandert. Religie eist, dat de
mens
zich verbetert of aanpast. Daar-

om zitten geesten op het vinkentouw
om mensen te beïnvloeden. Dit vindt
op een voor de mens onmerkbare ma-
nier plaats. Zo wordt gemanipuleerd
om mensen de weg van religie in te
sturen, dat levert niets op.

‘Je staat met lege handen.’

Uiteindelijk wel. Het is zo triest, dat
mensen hun leven lang in een draai-
molen zitten en niet verder komen.
Ook zij zullen dan ervaren, dat gena-
de alleen 
reddend werkt. Gelovigen

zoals u, jij en ik weten dat al. Velen
beseffen wel iets van de genade van
het evangelie, maar de diepte ervan
niet. Dat leer je als gelovige tijdens
de weg die Vader met je gaat.

‘Verdieping in de genade.’

Door de werking van het kruis in je
leven ontdek je op zeker moment,
dat je geen enkele verdienste kán in-
brengen. Als we zondigen willen we
dat aanvullen (compenseren) door
goed gedrag. Ook dat is naar God
toe niet toereikend. Wij ontvangen
Gods opvoedende genade, die ons
onderwijst. Het straalt verder licht
in ons hart en toont aan wie God is.