Woord vandaag

11 juli 2018
‘Romeinen is een fijne brief.’

We zijn daarin lang bezig geweest.
We zijn er rijk van geworden. Er kan
geen euro tegenop. In Romeinen 3
zitten we in het volle evangelie van
de apostel van de natiën. Een ande-
re lijn dan Israël had en dat wordt
langzaam maar zeker duidelijk in
deze brief. De Jood eerst en dan de
Griek staat in Romeinen 1:16,17. Het
evangelie 
is Gods kracht tot redding.

‘We zitten in Romeinen 3.’

Dat Romeinen 3 blijft boeien. Waar-
heid 
tot en met. In 3:25 staat:

Hem heeft God voorgesteld als dek-
sel van bescherming, door het geloof
in Zijn bloed

Zoals het bloed van stieren en bokken
voor God nodig was, was dat zo voor
zover het verwees naar het bloed van
Christus. Het typologische aspect was
voor God veel belangrijker dan dat het
doorgaans voor mensen is.

‘Dat bloed is belangrijk.’

Niet, dat God per se bloed wilde zien.
Het spreekt van het lijden, dat de Zoon
doormaakte. Omdat Hij uit liefde voor
Zijn God en Vader de uiterste weg ging.
Hij werd overgegeven in de handen van
zondaren en moest heel diep lijden aan
het kruis. Dat geloof en vertrouwen van
de Zoon in de kracht en liefde van Zijn
God en Vader, is kostbaar voor Vader.