Woord vandaag

10 juli 2018
‘Evangelie in Romeinen 3.’

Het is een prachtig hoofdstuk, omdat
zo scherp eerst de hopeloze toestand
van de oude mens wordt geschetst. En
dan komt het evangelie; het onmogelij-
ke wordt mogelijk. De mens gered, on-
danks diens gedrag en het gebrek aan
verdiensten voor God: 

want allen hebben gezondigd en mis-
sen de heerlijkheid van God
                                 Romeinen 3:23

God geeft Zelf Zijn geliefde Zoon, het
resultaat is:

en worden om niet gerechtvaardigd in
Zijn genade door de vrijkoping in Chris-
tus Jezus   
                                   Romeinen 3:24

‘Ja, heel bijzonder toch wel.’

Nou en of. Dit lees je bij geen enkele
andere apostel. Uniek bij Paulus. De
rechtvaardiging om niet in Zijn genade.
Gratis? Ja, helemaal voor niets. Tegen
de donkere achtergrond van vers 23 is
het flonkeren als een diamant van vers
24 echt geweldig. Let op, dat in vers 23
allen wordt gezegd en dat in vers 24 er-
na wordt vastgesteld, dat die om niet
gerechtvaardigd worden in Zijn genade.

‘Dat is grandioos!’

We worden er blij van en we blijven dat
ook. Niet meer te stoppen in ons hart.
Van zo’n evangelie word je echt vol en
kun je ook waarachtig leven. Niets kan
dit meer verhinderen, het staat er. En
dat is wat we met steeds meer belijden.
Van harte, geen last meer van tradities
van mensen die in de weg kunnen staan;
het is in 1 woord: uniek. Waard om door
te geven aan anderen. Gratis.