Woord vandaag

5 augustus 2018
‘Romeinen, ik ben er blij mee.’

Ja, dat Romeinen is verbluffend goed.
We kunnen dat zelf niet bedenken. Dat
kon Paulus ook niet. Hij werd door hei-
lige geest geleid. Christus Jezus had on-
derricht gegeven in de Arbische wilder-
nis. Zo had hij de Torah pas echt goed
leren verstaan. Daarom kon hij ook zo
uitvoerig uitleggen hoe dat zit met de
wet (Torah). In Romeinen 4:15 lazen
we, dat de wet verontwaardiging in de
hand werkt.

‘Zonder gebod geen overtreding.’

Inderdaad. Als een regel gesteld wordt,
komt ook de mogelijkheid die te over-
treden. Dus ook verontwaardiging te
wekken bij degene die de regel stelde.
Het is zo. Velen willen daar niet of niet
meer aan. Want ze leven zelf onder de
wet. In weerwil van wat Paulus er alle-
maal over schrijft. Vervolgens lezen we:

daarom is het uit geloof, opdat het in
overeenstemming met genade is
                                Romeinen 4:16a

Een prachtig woord, dat we goed in
ons hart opbergen. Geloof is het prin-
cipe dat met genade harmonieert.

‘Ja mooi, dit maakt mijn dag.’

Je zou graag willen dat dit eens goed in
de harten van de gelovigen doordringt.
Dit sluit aan bij die keren, dat Paulus de
wet tegenover geloof plaatst. Geloof ja,
dat heeft geen verdienste.  Je stelt je
vertrouwen in God, die spreekt. Dat is
voldoende. Je weet dat God bij machte
is te vervullen wat Hij beloofde. En dat
de kracht van God geleid wordt door
Zijn liefde.