Woord vandaag

6 augustus 2018
‘De belofte werd bevestigd.’

God, als de Bron van alles, had rijke be-
loften gegeven aan Abraham. Die gol-
den voor het hele zaad van de aartsva-
der Abraham. Niet alleen voor hen die
uit de wet zijn, maar ook voor hen die
uit het geloof van Abraham zijn. Zoveel
zegt Romeinen 4:16. Daarbij wordt in
een bijna onopvallend zinsdeel gezegd:

die vader van ons allen is.

‘Abraham is ook onze vader?’

Paulus betoog is, dat Abraham de va-
der van alle gelovigen is. Dan maakt
het niet uit of je uit Israël of uit de Go-
jim (volkeren) bent. Dus is hij ook va-
der van alle gelovigen van het lichaam
van Christus, voor wat betreft geloof.
Wij geloven op dezelfde manier als Ab-
raham. God spreekt, en onze reactie
is: ‘Ja zo is het, daarmee gaan we ver-
der. We zijn gezegend.’

‘We nemen het als waarheid aan.’

Dat punt waarheid is ook in de zomer-
week in Woudenberg aan de orde ge-
komen. Waarheid is dat wat vast, soli-
de
en betrouwbaar is. In Hebreeuws

gaat het dan om amen (geloven) en
emeth (waarheid). Kijk, de liefde is blij
met de waarheid. Als Gods liefde door
Zijn geest woning maakt in je, dan ben
je blij met de waarheid van God.