23 september 2018
‘Toekomst voor Israël.’

En grote toekomst. Israël zal één zijn,
de profeet voorzegt dat het zal wor-
den: één kudde onder één Herder. In
al de profeten wordt een prachtige
toekomst voor dit uitgekozen volk
voorzegd. Dit is gebaseerd op de be-
loften aan Abraham, Isaäk, Jakob en
Jozef gegeven.

‘God maakt dat waar.’

Waarheid komt van God. Zijn woord
is uitermate betrouwbaar. Hij zal ze-
ker vervullen wat Hij beloofde. Net
zoals Hij trouw blijft ondanks de on-
trouw van Israël, zal Hij zo handelen
met ons als gemeenteleden. Wij zijn
niet altijd 100% trouw aan Zijn woord,
Hij blijft dat wel – volkomen. Uit lief-
de zal Hij blijken te handelen.

‘Ja, mooi, dat biedt troost.’

We worden bemoedigd, wanneer we
horen, dat God nooit zal loslaten wat
Zijn hand begon. Hij maakt ook af wat
Hij ooit ondernam. Ook in ons eigen
persoonlijke leven: Hij laat ons nooit
los, we zijn in Zijn hand, die ons liefde-
vol leidt. Niets kan ons scheiden van
Zijn onmetelijke liefde, in Christus Je-
zus, onze Heer!