De eerste studie-avond trok een ver-
heugend aantal enthousiaste luisteraars.
Je leest
 in de Schrift over Gods volk.
Maar hoe
 zit het eigenlijk? Wat zegt Zijn
woord
 precies over Zijn oogappel?
Naluisteren: deel A en deel B