Filippenzen 3:4-8 – studie 42


25 september 2018 kwam Paulus’ verle-
den naar het vlees aan de orde.
‘Hebreeër uit de Hebreeën’ was aanlei-
ding om wat dieper te kijken naar de
brief aan de Hebreeën. Daarbij is de
presentatie nodig om het goed te kun-
nen volgen, op een eenvoudige manier.
Luisteren kan: deel A en deel B.