3 oktober 2018 werd opnieuw gekeken
naar het beruchte 14:11 van de tekst.
De rook van hun pijniging stijgt op in de
eonen van de eonen. Dat en meer werd
besproken, naluisteren: deel A en deel B