Woord vandaag

8 oktober 2018
‘Alles uit-door-tot-Hem.’

Je kunt dat niet te pas en te onpas ge-
bruiken. Het is wel een gigantisch gro-
te waarheid. We zijn daar erg blij mee
en het is onweerlegbaar. Dat mensen
er niet aan willen of afhaken, is iets dat
steeds weer gebeurt. Het woord
van
God heeft nu eenmaal consequen
ties.
Het laat licht schijnen in je hart. 
Tegelijk
brengt het de verborgen mo
tieven van
het hart aan het licht.

‘Het scheidt ziel en geest.’

Het laat zien wat in de ziel is en geeft
geestelijk waarnemingsvermogen. Na
verloop van tijd zie je als gelovige be-
ter en werkelijk hoe alles in elkaar zit.
Ook andere mensen, en gelovigen. Er
is steeds een geestelijke strijd aan de
gang. Die zal doorgaan tot de bazuin
gaat en we weggeroepen worden van
de aarde. Daarna zal alles zich toespit-
sen op Babylon en de draak.

‘Overwinning door Hem.’

Dat is ook zo. Hij overwon, het kruis
getuigt ervan. Paulus spreekt erover
in Kolossenzen 2:11-15. Tevens wiste
Hij het handschrift dat tegen ons ge-
tuigde
. Dit is een rede
n waarom over-
stromende genade van God 
regeert.
Daarom heb
ben gelovigen nu ware
vrede:
 Zijn werk. We zijn bevoorrecht,
we leven in genade en vrede.