19 oktober 2018
‘Gods wil, niet die van mij.’

Hij heeft Zich bekend gemaakt aan Ab-
ram als Al-Sjaddai, de Algenoegzame.
Daarna zei Hij tegen de oude aartsva-
der: wandel voor Mijn aangezicht. Hij
moest zich besnijden, en zijn nakome-
lingen. Afsnijden van het vlees staat ty-
pologisch voor de oude mens, die op
Golgotha werd afgesneden. In werke-
lijkheid was de oude slechts bestemd
om de nieuwe voort te brengen.

‘De wil hoort ook bij dat oude.’

Ook in de oude mens is de wil aanwe-
zig, maar stelt in wezen niets voor. Er
is heel eenvoudig vast te stellen dat de
wil makkelijk in alle richtingen buigt.
Een echt vrije wil is, als je er goed over
nadenkt, onmogelijk. Wanneer je het
op een rij zet, zoals we weten: erfelijk-
heid, omgeving, invloeden van buiten
en van binnen, dan blijft niets van een
vrije wil over.

‘Die invloeden zijn geesten?’

Onder meer, want geesten zijn in de
wereld vandaag zeer actief. Zij kunnen
de mens makkelijk manipuleren. Dat
zie je gebeuren, wanneer mensen in
wezen kritiekloos accepteren wat ze
voorgehouden wordt. De gelovige, u,
jij en ik, laten zich leiden door Zijn be-
loften en uitspraken via Paulus.