In de verzen 7-14 van Filippenzen 3
zit heel veel. Christus was het leven
van Paulus, en is het van ons. Voor-
beeld van de apostel navolgen, daar
gaat het voor u en mij om.
Luisteren :  deel A en deel B