31 oktober 2018
‘Enorm uitzicht hebben we.’

Dat zou onze dagen verlichten,net
als de zon dat kan doen. Uit
zicht,
dat God alles in allen zal zijn.

Het geeft antwoord op veel vragen.
Uiteindelijk zullen we antwoord krij-
gen op alle vragen. Het heerlijke uit-
zicht, dat allen zullen leven. Als het
plan van de eonen tot voleinding is
gekomen, zijn alle raadsels voorbij.

‘Ik ben dankbaar en blij.’

Daarom zijn daarvan afwijkende le-
ringen ook zo dwaas. Ze houden er
geen rekening mee dat dit zo helder
in de Schrift vermeld staat. Al in de
3eeeuw ging het mis, en vertaling
in het latijn van de grondteksten is
mede oorzaak van het mystificeren
van de tijdperken (eonen) tot einde-
loosheid (eeuwigheid). Zulke afwij-
kende leringen maken niet blij.

‘Veel leed daardoor.’

De demonische leer van eindeloze
pijn/straf heeft vreselijk veel schade
aangericht. Is extreem onrechtvaar-
dig en liefdeloos. Gelukkig is God niet
zo. Juist omdat zij iedereen terecht-
brengen, worden én God én Zijn ge-
liefde Zoon gelukkig genoemd. Zij
verheugen Zich erop, dat eens al de
mensen en hemelsen
de verzoenen-

de liefde van Vader zullen ervaren.