17 november 2018
‘Opvallend begin gisteravond.’

Dat is als we Gods woord openen. In
elk geval levert dat nieuwe gezichts-
punten op. God heeft een groot plan
ontworpen, en dat werkt Hij uit tij-
dens de door Hem gestelde tijd. Niets
kan Hem tegenhouden, de letters AL
staan voor de absolute Godheid, Die
alles bewerkt overeenkomstig Zijn
voornemen van de eonen.

‘Wat een rust geeft dat.’

Hij verkondigt vanaf het begin wat
naderhand zal gebeuren. AL: Onder-
schikker, tijdens Zijn plan gaat niets
mis. Als mensen plannen maken kan
het heel goed gepland zijn, maar er
gaat van alles mis tijdens de uitwer-
king van hun voornemen. Bij God is
dat heel anders. Zijn plannen zullen
altijd doorgaan, wat ook gebeurt.

‘Daar ben ik blij mee.’

God is dan ook de gelukkige God,
omdat tevoren vaststaat dat ieder-
een gered wordt. Niet zomaar, het
is door middel van het kostbare ge-
schenk van Zijn Zoon. Via Zijn lijden,
dood, opstanding en verheerlijking.
Een diepe weg, maar het levert ook
heel wat op: de hele schepping bij
de Vader, aan Zijn hart.