De eerste avond dachten we na over Gods
plan. Het begin en wat gebeurde in en na de
eerste eon.  Een boeiend onderwerp met di-
verse opmerkelijke uitzichten op wat God doet.
Naluisteren: deel A en deel B