Woord vandaag

20 november 2018
‘Ik kijk uit naar de bazuin van God.’

Dan ervaren we lijfelijk wat we nu al
als geestelijke zegeningen koesteren.
We noemen dat wel de wederkomst
van Christus, maar het is de dag dat
wij ineens weg zijn van de aarde, ons
vertrek. We zijn enorm gezegend, in
Hem zijn we meer dan overwinnend.
We zijn schatrijk, we hoeven niet te
vragen of te zingen dat we gezegend
willen worden. We zijn het al.

‘Ja, heerlijke toekomst.’

Dat zal al wat wij kunnen bedenken,
heel ver overtreffen. God is het, Die
ons rijk maakt. Wat zouden we ons
zorgen maken? Laat Hem besturen,
waken; het is wijsheid wat Hij doet.
Hij zorgt. De Heer zei in Lucas 12:

Let op de raven, zij zaaien niet en zij
maaien niet, hebben geen voorraad-
kamer of schuur, en toch voedt God
ze. Wie van jullie kan door bezorgd
te zijn één el aan zijn lengte toevoe-
gen? Wanneer jullie zelfs het kleins-
te niet kunnen, wat zullen jullie je be-
zorgd maken om het overige?

‘Je vergeet dit zo snel.’

We worden maar al te vaak en al te
snel meegenomen door het alledaag-
se. En maken ons tóch weer zorgen
over van alles en nog wat. Je hart is
dan merkbaar sneller bezig, gedach-
ten jagen door je hoofd. Neem even
de tijd om rustig Vader te spreken en
dank Hem, dat Hij alles doet samen-
werken tot dat wat Hij goed vindt; zo
zul je ware rust vinden.