Woord vandaag

3 december 2018
‘Volwassenheid in geloof.’

Groei, dat geeft God. Paulus kon plan-
ten, Apollos begieten (met het water
van het woord). Zo is het met al de le-
den van het lichaam, elk lid heeft zijn
functie. Dat is door God zo bepaald.
Hij heeft in Zijn liefde en voorzorg ons
geplaatst op die plek waar we zijn. In
1 Corinthiërs 12:1-7 wordt dat nadruk-
kelijk uiteengezet.

‘Onderwijs is nodig.’

We zouden voortdurend herinnerd
worden aan deze waarheden, anders
slijt het snel weg uit je denken, uit je
hart. Wanneer je genoemde verzen
leest, kom je onder de indruk van het
feit, dat alles bewerkt wordt door de
geest, door de Heer, door God
.

We zien daarin hoe de nadruk al ligt
op geest, geestelijk, kortom: God.

‘Alles wordt anders.’

Je leest in de latere brieven hoe sterk
de nadruk op geest en geestelijke ze-
geningen komt te liggen. Het vlees is
is niet meer belangrijk
. Duidelijke ver-

plaatsing van vlees naar geest. En van
zichtbaar naar onzichtbaar. Veel gelo-
vigen hebben daar moeite mee omdat
het -in hun ogen- minder concreet is.
Volwassen geloof kenmerkt zich door
het rekenen met de geestelijke waar-
heden uit de paulinische brieven.