4 december 2018
‘Vlees tegenover geest.’

Erg veel problemen in de gemeente,
het lichaam van Christus, komen uit
het vlees voort. De gezindheid van het
vlees is vijandschap tegen God. Dat is
zo, omdat God geest is. Het vlees, dat
wat zichtbaar en tastbaar is, staat vij-
andig tegenover de onzichtbare en on-
tastbare ‘dingen’.

‘We denken na over Zijn woord.’

Ja, en woord is per definitie geestelijk
en dus ontastbaar en onzichtbaar. Een

woord dat gesproken is, heeft altijd en
overal een zekere uitwerking. Vandaar
dat de profeet Jesaja in 55 zegt dat het
woord van God te allen tijde werkings-
kracht heeft en doet wat Hem behaagt.
Zijn woord keert nooit leeg terug.

‘Heel fijn, dat we dit overdenken.’

God en woord gaan samen, die kun je
niet los van elkaar zien. De uitspraken
hebben geweldige en levendmakende
kracht in zich. Zijn geest werkt in goede
berichten die uitgaan van de Vader
van
de heerlijkheid. Dat zal op termijn
ook
voor de hele schepping alles over
stijgen-
de heerlijkheid in liefde teweeg
brengen.