Op 12 december 2018 werd de studieserie
Openbaring voortgezet, onder goede be-

langstelling. Gods woord spreekt, en dat 
bemoedigt, ook al gaat het over ernstige ge-
richten, die moeten komen. Openbaring 15 
is een prelude op 16.
Luisteren: deel A en deel B