Opvallend hoe vaak Paulus in Filippenzen 3:13-17
gezind zijn noemt. Navolger van Paulus zijn is een
kwestie van gezindheid, innerlijke houding, dan
blijkt de ootmoedigheid. Luisteren: deel A en deel B