Woord vandaag

4 januari 2019
‘Het evangelie geeft rust.’

Het evangelie van Paulus geeft wer-
kelijk rust van binnen. Ook al kan er
aan de buitenkant strijd, moeite en
zorg zijn; de onbetaalbare vrede van
God 
is ons deel. We brengen alles in

gebed en smeekbede bij Hem. Met
de dank in het hart, dat Hij het tot ‘t
goede zal uitwerken. Dan zal Hij ons
die bijzondere rust geven (vrede) zo-
als zojuist genoemd.

‘Het evangelie geeft vrede.’

Het wordt ook het evangelie van de
vrede
genoemd, onder meer in Efe-

ziërs 2:14-17. Via het kruis bewerkt.
Geen andere boodschap kan de vre-
de waarvan in Paulus’ brieven spra-
ke is, geven. Daarom is het geweldig
goed nieuws, dat we steeds zouden
horen. We kennen vrede met God,
dat is niet te koop of te verdienen.

‘Het evangelie geeft genade.’

De unieke genade waar de apostel
van spreekt, is geheel buiten onze in-
spanningen. Werken en genade slui-
elkaar uit (Romeinen 11:6). Zelfs het
geloof is genadegeschenk. Vader is
het, Die ons dat geeft, in de mate die
Hij bepaalt. Het evangelie is genade,
anders is het geen goed bericht. In de
Galatenbrief (luister de studies op de-
ze site) komt dat heerlijk naar voren.