Woord vandaag

5 januari 2019
‘Het evangelie geeft zicht.’

De grote verwachting is, dat de gelo-
vigen van deze tijd voltallig en snel in
Zijn aanwezigheid zullen zijn. Daarna
zal Israël komen en zijn plek op aar-
de als leider innemen. De gemeente
zal boven, te midden van de hemelse
machten en krachten haar bediening
hebben. De heerlijkheid van Christus
zal stap voor stap toenemen.

‘Het evangelie geeft lijden.’

Zowel de apostel als zijn opvolger Ti-
motheüs leden kwaad met het evan-
gelie
. Dat overkomt al de leden, want

zij zullen vroeg of laat door anderen
gemeden worden. Volgens dit goede
nieuws is dat het, wat eerst aan de or-
de komt. Het bewerkt ook weer iets,
dat je niet verwacht: heerlijkheid. Zo
is het lijden zeer zinvol.

‘Het evangelie geeft kracht.’

Het goede nieuws is kracht van God
tot redding voor ieder die gelooft.
Timotheüs zou kwaad lijden met het
evangelie in de kracht van God.
 En
we kunnen ons net als de apos
tel
uitstrekken naar de dagelijkse
erva-
ring van de kracht van Zijn opstan-
ding
. Dát is het effect van het
evan-
gelie dat Paulus bracht.