Woord vandaag

13 januari 2019
‘Wat is er met Jericho?’

De stad werd even genoemd dinsdag
tijdens Filippenzen. Er bestaat een pa-
rallel met deze oude schepping of we-
reld. Ergens beeldt Jericho die uit. De
stad die er eigenlijk niet had mogen zijn,
maar er toch was. Zo ook de ou
de we-
reld waar wij in leven. Het is
de schep-
ping van Ge
nesis 1:1.

‘In 1:2 lees je chaos en duisternis.’

Die schepping was neergeworpen
als
gevolg van het zondigen van de
satan. Denk
aan Jesaja 54:16:

Ik heb de verderver geschapen om
te vernielen

Dat is anders dan de meeste christe-
nen geloven. Ze geloven net als veel
mensen in andere religies in een goe-
de en kwade macht. Deze bestrijden
elkaar met onzekere uitkomst. Licht
en duister, God en satan, wie wint?

‘De tekst spreekt anders.’

God schiep de satan als tegenstander,
heeft hem in Zijn hand. Hij moet doen
waarvoor hij gemaakt is. Daarop moet
een gericht komen. Gevolg: een neer-
geworpen wereld die er eigenlijk niet
meer had mogen zijn. Maar er toch is.
God gaf in Zijn liefde orde en herstel in
zes dagen, schept grote zeedieren, de
mens. Dat alles in deze, ook nu nog –
oude wereld. Geheel volgens plan.