Woord vandaag

12 januari 2019
‘Gods woord bemoedigt.’

Het geeft leven, licht en uitzicht. In al-
les beseffen we de geweldige waarde
van de woorden van het geloof. Ook
als een moeilijke tijd komt is juist het
goede nieuws bijzondere kracht. God
geeft met die beproeving óók kracht
om er onder te blijven (staan). Want 

de apostel kreeg de verzekering:

Mijn genade is je genoeg

Een prachtige uitspraak tegen de don-
kere achtergrond van het lijden van
de apostel en wat de Korintiërs deden.

‘Dat leren we meer en meer.’

Dat genoeg zijn is het Griekse woord
arkeo en blijkt in diverse tekstverban-
den. Bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 6:8,
waar de apostel opmerkt:

wanneer wij voldoende voedsel en on-
derdak hebben, is dat genoeg

Hoe tevreden en dankbaar kunnen wij
zijn wanneer we dat hebben.
De tekst vervolgt in 2 Corinthiërs 12:9
met de uitleg van de eerdere uitspraak:

want Mijn kracht wordt in zwakheid
volkomen

‘Ja, ik ervaar dat.’

In lastige omstandigheden geeft God
de wonderlijke kracht, zodat je erdoor
gedragen wordt, geestelijk gezien. Pau-
lus werd gestenigd in Lystra. Toch ging
hij door. Hoe kon dat? Door de kracht,
die God hem gaf om verder te gaan. In
de wapenrusting die God aanreikt, dat
wel. De uitspraken van God zijn hét uit-
stekende middel (kort zwaard) om de
aanvallen van de tegenwerker te pare-
ren, én: blijvende kracht te hebben.