19 januari 2019
‘God doet wat goed is.’

We zingen dat bijna niet meer: ‘Gods
weg is de beste, de beste altijd.’ Toch
zing je dan een grote waarheid uit.
Je zou ook letten op wat je zingt. Slot-
woord altijduit die zin zegt veel. Het
is een afkorting van te allen tijde. En
uit de Schrift stelden we de afgelopen
dagen opnieuw vast, dat Gods tijdde
beste is. Hij,en niet wij, bepaalt wat
gebeurt en op welke tijd.

‘God doet alles samenwerken.’

Grote waarheid uit Romeinen 8:28
is, dat God alles doet samenwerken
tot wat Hij goed acht. Dat is soms,
misschien wel vaak, een moeilijke.
Steeds een pad dat je zelf niet kiest.
Op een andere manier geeft dat ook
rust van binnen. Want de gelovigen,
u, jij en ik, wéten dat dat zo is.
In wezen komen Zijn kracht en wijs-
heid samen in de kruisiging van Zijn
geliefde Zoon.

‘We zijn daardoor rijk.’

Door het grote werk van Christus, Zijn
lijden en sterven, wordt de mensheid
door God rechtvaardig verklaard. De
vijandschap wordt omgezet in vriend-
schap door de dood van Zijn Zoon.
Hij stelt de dood ooit buiten werking.
Iedereen zal oneindig leven, en in gro-
te genade onsterfelijkheid genieten.
Dat alles zal zo zijn wanneer de tijd
op
geheven is, zo is God alles in allen.