Vrijdag 18 januari 2019 was de derde
avond over Gods plan. Moeilijke teksten

zoals die over de Nephilim kwamen aan
de orde. Zoals altijd geeft de Schrift zelf
antwoord. Naluisteren: deel A en deel B