Filippenzen 3:19-21 – studie 50


In deze avond komt sterk de verwachting
en plaats van ons als gelovigen aan de
orde. We zijn op weg naar heerlijkheid, dat
biedt troost en uitzicht.
Naluisteren: deel A en deel B