Woord vandaag

12 februari 2019
‘Leven in Christus.’

Dat is leven na de dood. Gisteren heb-
ben we gezien wat de plaats voor het
vlees is. Paulus gebruikt sterven, dood
en leven regelmatig als stijlfiguur. Om-
dat dit leven in deze tijd nog niet licha-
melijk 
is. Maar het is wel een geestelijke
realiteit
.
Soms kan het zijn, dat je als ge-
lovige ingedommeld bent. Je geestelijk
leven is niet zo actief meer. Dan is nodig
wat de apostel zegt.

‘Bij de les blijven?’

Dat klinkt wat schools, er zit wat in;
in Efeziërs 5 gaat het over duisternis
en licht. We zijn in het licht van God
gekomen, we hebben veel licht ont-
vangen. Als je -geestelijk gezien- inge-
dut bent, zou je dit horen:

..ontwaak jij die dommelt, en sta op
uit de doden, en Christus zal over je
opgaan                    
Efeziërs 5:14

Ontwaak, dommelt, sta op, doden,
opgaan
: allemaal beeldspraak.

‘Duidelijke woorden.’

En Zijn genade is, dat Hij ons niet ver-
oordeelt als het ons overkomt dat we
wat ingedut zijn. Christus Jezus maakt
ons wakker en doet ons opstaan. Om
verder te leven aan en uit Zijn hand.
We zijn uiterst geliefd door Hem. Hij
doet ons leven en geeft ons alles wat
nodig is uit Zijn ruime voorraad. Niets
kan scheiden van Gods liefde, in Hem.