Woord vandaag

11 februari 2019
‘Meer heerlijkheid dan Israël.’

Als het gaat om het lichaam dat in de
opstanding gegeven wordt, zeker.
En
dat is een illustratie van de heerlijk-
heid van het evangelie van de natiën.
Dat evangelie (van Paulus) heeft een
veel grotere heerlijkheid dan dat van
Petrus (Israël). Hoewel dat beslist een
zekere verwachting en uitzicht heeft,
kan het niet tippen aan wat door de
apostel Paulus bekendgemaakt wordt.
Dat overtreft al je verwachtingen.

‘We zijn bevoorrecht.’

Dat is nog zwak uitgedrukt. Het is een
heel bijzondere boodschap; die koes-
teren wij. We zijn enorm gezegend, en
dat beseffen we nog te weinig. In ons
denken zit van alles in de weg, en dat
verhindert ons de genade van God in
waarheid
te erkennen. Dat is een pro-

ces in ons leven, omdat we opgevoed
zijn in het denken van de grondregels
van de wereld
. Steeds menen wij,
dat
God nog iets van ons verwacht.

‘Menselijk denken.’

Voordat het laatste restje vlees in ons
denken weg is, ja, dat duurt een hele
tijd. Wanneer we echt compleet gees-
telijk denken? Dat is pas als we bij de
Heer zijn. Het helemaal van Hem ver-
wachten; het lijkt soms aan weinig ge-
lovigen gegeven. Dat houdt in, dat we
het vlees medegekruisigd met Christus
zien. Gevolg is, dat het dood is, en be-
graven
, een feit. Wij leven nu in en met
Hem, voor God
. Zo rekenen, dagelijks.