Woord vandaag

14 februari 2019
‘Genade van God.’

Dat is hoogste uiting van Zijn liefde. In
beginsel werd de genade van God niet
zo bekendgemaakt. Bij de wetgeving
op Sinaï werd wel geroepen:

..Jahweh, Jahweh, EL, barmhartig en
genadig, langzaam verontwaardigd en
overvloedig in goedgunstigheid en
waarheid
                         Exodus 34:6


Dit is al een heel andere God dan de

god van het christendom, want die is

..op voorwaarde van goed gedrag
barmhartig en genadig, snel veront-
waardigd en karig in goedgunstigheid
en waarheid
.

‘Verschillen zijn groot.’

En dan hebben we het over de onthul-
ling op Sinaï. Later kon Paulus, dus dat
duurde wel even, bekendmaken wat
de bedoeling van de wetgeving was:

..want door wet komt erkenning van
van de zonde
                Romeinen 3:20

En wat verderop in de brief:

want de wet bewerkt verontwaardi-
ging, waar echter geen wet is – geen
overtreding
                    Romeinen 4:15

en:

..de wet kwam erbij in, opdat de kren-
king zou toenemen, waar evenwel de
zonde toeneemt, stroomt de genade
over
                               Romeinen 5:20

‘Zo. Dat is nogal wat.’

Er zijn er die Paulus graag weg zouden
zetten als antinomianist. Oftewel: Pau-
lus is tegen de wet. Dat was hij niet.
De wet van Sinaï had een specifieke be-
doeling, zo laat hij zien. Wet kwam op
zondig vlees en miste zo de uitwerking
niet. De overtredingen en krenkingen
(ernaast-vallingen) namen enorm toe.
In Romeinen 5:20 blijkt dat de genade
van God overstroomt
. Net als de grote

vloed (Genesis 7 en 8), die alles onder
water zette.