15 februari 2019
‘Overstromende genade.’

Gods genade regeert vandaag, dat is
sinds het schrijven van
Romeinen 5 zo.
Maar, eigenlijk is dat al zo sinds de op-
standing
van Christus. Het werk was
af. Hij
riep vol lijden aan het kruis uit:

….het is volbracht!

En dat was genoeg. Daarna zijn geen
werken meer vereist. Niet uit dank-
baarheid de geboden houden of be-
waren om te laten zien dat je God
liefhebt. Alsof je zoiets zou moeten
bewijzen.

‘Hem liefhebben.’

Dat is vanzelf in je hart wanneer dat
hart ziet Wie Hij is. Oneindige liefde,
en niets kan je daarvan scheiden. Als
dat tot je doordringt, heb je Hem lief.
Dat hoef je voor Hem niet aan te to-
nen, Hij weet dat wel. Hem dienen, ja
dat doe je dan als vanzelf. Paulus had
de Heer lief vanaf het moment dat hij
Hem ontmoette in dat grote licht.

‘Wij zien Hem niet.’

De meeste leden van het lichaam van
Christus hebben Hem nooit gezien.
Nochtans geloven wij Zijn woord en
hebben Hem lief. Christus Jezus is nu
nog verborgen voor de wereld. Hij zal
onthuld worden op Zijn tijd, schrijft
Openbaring. Voordat Hij onthuld zal
worden, wordt een ander onthuld als
resultaat van het geheimenis van de
wetteloosheid. De wetteloze gaat bin-
nen afzienbare tijd openlijk optreden.