In dit gedeelte lezen we over de twee laatste
schalen die uitgegoten worden. Intense uitwer-
king is voor met name de natie die samenwer-
ken onder de koning van Babel. Dat en meer
is te beluisteren: deel A en deel B