De volkomen, perfecte aanwijzing wordt
Filippenzen 4:4-7 wel genoemd. We heb-
ben met elkaar daarover nagedacht en
gezien hoe praktisch Paulus is.
Naluisteren: deel A en deel B