Filippenzen 4:8 – studie 55


Op 2 april 2019 werd Filippenzen voortgezet.
Vers 6,7 bieden veel, maar ook vers 8 heeft

een diepte, die goed is om te bekijken.
Naluisteren: deel A en deel B