Woord vandaag

12 april 2019
‘Hij werd gevangen genomen.’

Alle vier schrijvers besteedden er aan-
dacht aan. Daardoor kunnen we iets
meer weten over hoe dat verliep.
Judas, één van de twaalf, die leverde
Hem over. In vertalingen wordt mees-
tal het woord verraden gebruikt. Het
gebruikte Griekse woord is overgeven
of naast-geven.
Judas, type van Juda
(Joden
dom), leverde of gaf Hem over.
En was
 instrument in Gods hand. We
vinden 
dat woord in Romeinen 8:32:

Zeker, Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet
spaart, maar voor ons allen overgeeft,
hoe zal Hij niet, samen met Hem, ook
in genade alles aan ons schenken?

‘Heel fijn, ik ben erg dankbaar.’

Daartoe werd Hij overgegeven in zon-
daarshanden. Ze waren met een grote
bende erop uit getrokken om Hem ge-
vangen te nemen. Petrus, trok snel het
het zwaard en hakte zijn rechteroor af.
Onnodig, zij hoorden Hem toch al niet.
Hij genas uit liefde voor Zijn vijand. Dat
is ook een aanwijzing dat het
Joodse,
koninklijke volk oren zal krijgen
 naar de
Messias en Zijn woord.
Hij benadrukt
(Mattheüs 26:54,56):

de Schriften moeten vervuld worden.

Hij wist dat het zo zou gaan.

‘Ik vind het indrukwekkend.’

We kunnen alleen met gepast zwijgen
deze gebeurtenissen lezen en met ons
hart overwegen. Zó veel liefde, zó veel
overgave aan Vaders wil. Dit was start
van een bewogen avond en nacht. Hij
kwam voor het Sanhedrin. Eerst voor
Annas, vervolgens voor diens schoon-
zoon Kajafas (naam was ook: Jozef),
de hogepriester die profeteerde dat het
beter was dat één Man stierf, dan dat
het volk verloren ging. Zie Johannes 11:
49,50 en 18:14. Onder valse beschuldi-
ging werd Hij ter dood veroordeeld.
De
wet is een bediening van de dood en
van veroordeling (2 Corinthiërs 3:7,9). Zo
werd vonnis gewezen. De Hoge Raad
accepteerde leugens als bewijs.
 En het
scheuren van de kleding van de hoge-
priester 
tekende het einde van het oude
verbond.