Op 2 mei 2019 werd opnieuw gekeken
naar het geheimenis Babylon, dit is deel

II, Openbaring 17:1-6. Er komt veel aan
de orde, het gaat toespitsen in de eindtijd.
Naluisteren: deel A en deel B